ยินดีต้อนรับสู่ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ สุดารัตน์ เทียนน้อย
ชื่อเล่น เอ๋     ภูมิลำเนา จ.ราชบุรี 
สังกัด คณะวิทยาการจัดการ สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประวัติการศึกษา   วทบ.วิทยาการคอมพิวเตอร์  
                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
                              ค.อ.ม. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 
                                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประวัติการทำงาน     อาจารย์พิเศษคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                                 พนักงานมหาวิทยาลัย  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 E-mail.       misu.noy@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น